Doseringssentral

Beskrivelse
Doseringssentral med logging og mulighet for oppkobling mot data. Sentralen består av en Grundfos boostpumpe og to magdrive kjemipumper. Alle pumper er frekvensstyrt og reguleres med flowcontrol. Sentralen plasseres i teknisk rom i nærheten av kjemibeholderne og suger kjemikaliene direkte opp fra beholderne. Sentralen blander deretter kjemien ut i vann til angitt prosen og sender væsken ut til satellitter på anlegget. Den leverer opp til 120l/min med ferdig blandet væske. Blandingsprosenten justeres elektronisk enten lokalt eller remote. Sentralen leveres for bruk med 1, 2 eller 3 kjemier.
digikomWeb - en smart løsning fra digikom as