Elektrolyse

test
Med over 25 tilgjengelige modeller, alt fra kompakte manuelle enheter til helautomatiske CIP-installasjoner, er Envirolyte® teknologien klar for å dekke all industriell og kommersiell avfallsbehandling og overholdelse av vannkrav.

Fra mindre enheter som Envirolyte® EL400 (Anolyte volum: 40 liter per time), ideell for behandling av vann, produkter og avfall i små kommersielle kjøkken og matforedlingsområder, fjærkre, oppdrettsanlegg osv til industriell skala hvor man har generatorer som kan lage volum på 1200 liter per time for behandling av vann, produkt og avfall i meieri, bryggeri, industri og matforedlingsbedrifter, renhold av avløpsstrømmer og større gårdsinstallasjoner.

Kontakt oss for informasjon og skreddersydde løsninger.
HL.Skjong EcaAqua.pdf (718 kb)
Anolyte - 250 ppm.pdf (85 kb)
Anolyte - 500 ppm.pdf (86 kb)
digikomWeb - en smart løsning fra digikom as