Pistolgrep ST 2700 KW

Varenummer: 202700575

Pistolgrep med LTF, Low Trigger Force, for profesjonell bruk. Beregnet for maritim næring. KW kobling for rask skifte av lanse. Egner seg godt for sterk kjemikalie

Bruksområde

Maritim næring og industri med sterk kjemikalie

Trykk max

310 bar/45 liter

Innløp/utløp

KW/3/8"F svivel

Temperatur max

150°C

Materiale

Plast med rustfri innmat


digikomWeb - en smart løsning fra digikom as