GEA

test
GEA er en av de største leverandørene for mat prosess industrien og et bredt spekter av andre industrier. Deres internasjonale teknologi gruppe fokuserer på prosess teknologi og komponenter til sofistikerte produksjonsprosesser i forskjellige sluttbruker markeder.

ENVIROLYTE

test
Envirolyte Industries er et selskap som gjennom innovativ teknologi har utviklet og patentert egne membranceller for bruk ved elektrolyse. Selskapet produserer både manuelle og automatiske systemer for et mangfold av forskjellige applikasjoner.

AWE

test
AWE er en produsent av rustfrie hygieneprodukter som sluse- og garderobe innredninger, benker, bord, skap med mer for matindustrien. AWE tilbyr komplette sluseløsninger til kundens spesifikasjoner.
digikomWeb - en smart løsning fra digikom as