Etablert i England

Ett år er gått siden HL.Skjong overtok GEA sine produksjonslokaler i Bromyard i England. - Vi er tett på markedet, og videreutvikler stadig nye dysesystemer. Vi fortsetter det godesamarbeidet, og er i ferd med å komme godt inn i markedet i Storbritannia, sier daglig leder i HL.Skjong, Hans-Ludvig Skjong.

Sunnmørsbedriften har vært en vellykket forretnings partner for GEA i mange år. Selskapet spesialiserer seg på å tilby rengjøringsløsninger med hjelp av spesial tilpassede dysesystemer, og har et omfattende utvalg av produkter. – HL.Skjong er glade for å kunne utvide samarbeidet med GEA i Storbritannia også, og fortsetter denne sterke tradisjonen med kundeservice.

Sammen med våre partnere er vi med på å utvikle fremtidens rengjøringsteknologi og hygieniske produkter i det britiske markedet. Vi utvikler stadig nye produkter innen dysesystemer, og er GEAs desiderte største partner innen cleaning technology. Vi samarbeider godt, og har ansvaret for tankvaskere i blant annet Norge, Irland og England.

Grunnen til at vi etablerte oss i England, var at når GEA valgte a satse videre i Tyskland ville vi beholde de ansattes kompetanse i bedriften og overtok GEAs lokaler i Bromyard. Da er vi tett på markedet, og fortsetter selvfølgelig det gode samarbeidet med GEA. I England leverer vi blant annen automatiske dyseløsninger for spyling av bassengene til de store vannverkene.

Nå har vi vært der i et år, og vi er på vei dit vi skal, sier en fornøyd Hans-Ludvig Skjong.
(Næringsliv Nr 12 – 1217)


HL.Skjong UK Ltd.er etablert i Bromyard, England

<<< Tilbake

digikomWeb - en smart løsning fra digikom as